skip to Main Content

Studiedag Ouders en BIM (Beleven in Muziek)

De meeste cursisten van de BiM-cursus zijn medewerkers die met mensen met EMB werken. Af en toe schrijft een ouder…

Lees Meer

Uitnodiging en agendastukken ALV vereniging EMB Nederland 13 december 2021

Beste Leden. Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas…

Lees Meer

De Kunst van medezeggenschap, ook EMB Nederland draagt bij aan het congres van KansPlus en Het LSR

Op 3 december organiseerde KansPlus en het LSR het jaarlijkse congres voor clientenraden. Helaas vanwege de coronamaatregelen alleen online. Toch…

Lees Meer

videoverslag congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun naasten en begeleiders (26 november 2021)

Op 26 november 2021 hield EMB Nederland, samen met Social envoy, een inspirerend congres met als thema Klein geluk voor…

Lees Meer

Toegangslink voor congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders

Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een inspirerend congres over het organiseren van klein geluk voor mensen met…

Lees Meer

Oproep deelname aan onderzoek twijfels over vaccinatie van Radboud UMC

Vanuit de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen  (Radboud UMC) wordt onderzoek gedaan naar de vaccinatie twijfels van ouders/verzorgers van…

Lees Meer

Congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders gaat digitaal

In verband met de recente corona maatregelenheeft het bestuur van EMB besloten het congres op 26 november uitsluitend online te…

Lees Meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 13 december 2021

Beste Leden. Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas…

Lees Meer

Videoverslag congres Klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders

Op 26 november 2021 hield EMB Nederland, samen met Social envoy, een inspirerend congres met als thema Klein geluk voor…

Lees Meer

Oproep deelname aan onderzoek twijfels over vaccinatie van Radboud UMC

Vanuit de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen  (Radboud UMC) wordt onderzoek gedaan naar de vaccinatie twijfels van ouders/verzorgers van…

Lees Meer

Uitnodiging en agendastukken ALV vereniging EMB Nederland 13 december 2021

Beste Leden. Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas…

Lees Meer

Congres klein geluk voor mensen met EMB, hun netwerk en begeleiders

Op vrijdag 26 november 2021 organiseert EMB Nederland een inspirerend congres over het organiseren van klein geluk voor mensen met…

Lees Meer

Input evaluatie Wet Zorg en Dwang

Over enige tijd zal de Wet Zorg en Dwang (WZD) worden geevalueerd. Om input te kunnen leveren vanuit de ervaringen…

Lees Meer

Onderzoek Ieder(in): Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten

Mensen met een beperking of chronische aandoening komen financieel in de knel door stapeling van zorgkosten. Dit heeft impact op…

Lees Meer

Petitie passend onderwijs

In Nederland kunnen 10.000 kinderen met een handicap niet naar school. Er is voor hen geen passende plek in ons…

Lees Meer

Deelnemers gezocht voor online draagvlakonderzoek vID

  De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) doet onderzoek naar het ontwikkelen van een virtuele identiteit (vID). Een vID is de…

Lees Meer

Verslag vergadering 7 juni 2021 bestuur EMB nederland

Verslag bestuursvergadering EMB Nederland 7 juni 2021   Aanwezig; Geert Benjamins (voorzitter), Marcel Snijders (penningmeester). Elke Marijnusse, Miranda Leeuwis (secretaris),…

Lees Meer

Verslag vergadering 10 mei 2021 bestuur EMB Nederland

Verslag bestuursvergadering EMB Nederland 10 mei 2021   Aanwezig; Geert Benjamins (voorzitter), Marcel Snijders (penningmeester). Elke Marijnusse, Miranda Leeuwis (secretaris),…

Lees Meer

Verslag Algemene Ledenvergadering 14 juni 2021 EMB Nederland

Verslag Algemene Ledenvergadering EMB Nederland 14 juni 2021   Aanwezig; Bestuur; Leendert van Dam (wnd. Voorzitter), Marcel Snijders (penningmeester). Elke…

Lees Meer

Wie houdt de regie als je kind EMB is?

Tygo is drie jaar oud en ernstig meervoudig beperkt. Nu al hebben zijn ouders te maken met 19 hulpverleners. Dat…

Lees Meer

Dit vinden wij van de nota Zorg voor de toekomst

‘De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk’, schrijft het ministerie van VWS. Om ervoor te zorgen dat mensen…

Lees Meer

Onze zorgen rond de handreiking Kindzorg

Eind juni 2020 verscheen de concept-handreiking Kindzorg. Er ontstond veel onrust onder ouders van zorgintensieve kinderen omdat zij door de…

Lees Meer

‘Onmenselijk’, zegt EMB Nederland in de NRC over Zorgverzekeraar Nederland

Vorig jaar april, tijdens de lockdown, gaf Zorgverzekeraar Nederland (ZN) het advies aan de Zorgkantoren om de zorgplicht van de…

Lees Meer

Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?

Wie neemt de zorg voor mijn (volwassen) kind over als ik het niet meer kan? En hoe organiseer ik dat?…

Lees Meer

Arbeidsparticipatie en studie van ouders met een zorgintensief kind

In dit rapport wordt het belang van werk of studie van ouders met een zorg intensief kind besproken en waarom…

Lees Meer

Apps overheid nog nauwelijks toegankelijk

Belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid…

Lees Meer

Jaarverslag EMB Nederland 2020

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 14 juni ongstleden heeft de vergadering het jaarverslag 2020 definitief vastgesteld. In dit verslag…

Lees Meer

Voor reizen na Coronatijdperk is een DIGID nodig. Weer worden mensen met een verstandelijke beperking uitgesloten.

Wij hebben vaak aandacht gevraagd voor de situatie dat een wettelijk vertegenwoordiger niet namens degene waarvoor hij door de rechtbank…

Lees Meer

Themabijeenkomst “Digitale toegankelijkheid aankaarten bij je gemeente”

In Nederland willen we dat  informatie en dienstverlening toegankelijk is voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om…

Lees Meer

Hulpmiddelencongres startpunt van een merkbaar betere uitvoering inclusief reactie EMB Nederland op wegwijzer bij een complexe hulvraag

hulpmiddelen. Voor Ieder(in) is dit congres een startpunt van een betere uitvoering waar de zorgvraag van de cliënt écht voorop staat. Het is de bedoeling dat mensen om wie…

Lees Meer

Eerste exemplaar picto-museumkaart in gebruik in het Rijksmuseum

  Op VRIJDAGMIDDAG 11 JUNI 2021 OM 14.30 UUR wordt het eerste exemplaar van de picto-museumkaart in gebruik genomen in…

Lees Meer

Verslag vergadering bestuur vereniging EMB Nederland en Stichting EMB Nederland van 12 april 2021

Het bestuur van de vereniging en stichting EMB Nederland wenst haar leden en belangstellenden meer te betrekken bij haar werkzaamheden.…

Lees Meer

GebruikersNetwerk slaat handen ineen voor digitale inclusie

Vanaf vandaag (20 mei 2021) - Global Accessibility Awareness Day - slaan 12 belangenorganisaties de handen ineen voor digitale inclusie.…

Lees Meer

Webinar erfrecht 31 mei

Sien organiseert op maandagavond 31 mei 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een webinar over erfrecht. Om je op weg…

Lees Meer

Position paper Inclusief Recreëren aangeboden aan informateur

Namens de community Toegankelijke Recreatie is op 14 mei de position paper Inclusief Recreëren aangeboden aan mevrouw Hamer, informateur van…

Lees Meer

Onderzoek Zorgkosten van mensen met een beperking of chronische ziekte: Doe mee!

Ieder(in) doet onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maken. En wat dat betekent voor…

Lees Meer

Algemene Ledenvergadering EMB Nederland 17 mei 2021 is verplaatst naar 14 juni 2021

De vergadering van 17 mei 2021 is door het bestuur verplaatst naar 14 juni 2021. Dit om meer leden de…

Lees Meer

EMB Nederland, Sien en dit Koningskind sturen reactie n.a.v. het nieuwe subsidiekader pg-organisaties

Drie belangenverenigingen hebben gezamenlijk een aanvulling gestuurd op thematafel 2 "Inpact en bereik" in het kader van het nieuwe beleidskader…

Lees Meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 mei 2021

Beste Leden. Jaarlijks organiseren wij minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen op voor u goed bereikbare locaties. Dat is dit jaar helaas…

Lees Meer

Signaal incontinentiemateriaal

Bij verschillende verzekeraars blijken de voorwaarden voor het verstrekken van incontinentiemateriaal veranderd. Zo is er bijvoorbeeld ongevraagd voor een andere…

Lees Meer

Congres (H)erken jij dementie?

p 18 maart 2021 organiseerde KansPlus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, het online congres (H)erken jij dementie? Een digitaal congres voor naasten…

Lees Meer

Deel je ervaring met hulpmiddelen

Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het…

Lees Meer

Slim incontinentiemateriaal, wat vind jij er van?

Slim incontinentiemateriaal meet met een sensor wanneer het materiaal bijna vol is en geeft dit via een melding op de…

Lees Meer

Onderzoek snoezelen

Snoezelen wordt in de praktijk veel gebruikt, maar we weten nog weinig over de effecten. Daarom is een internationaal onderzoek…

Lees Meer

EMB Nederland krijgt ANBI-status

De Stichting EMB Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI stichting moet…

Lees Meer

Congres ‘Eet- en drinkproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Ongeveer 85% van de cliënten met een ernstige meervoudige beperking heeft last van slikproblemen. Naast slikproblemen hebben ook reflux, medicatie…

Lees Meer

Online bijeenkomsten voor ouders van zorgintensieve kinderen

Wil jij ervaringen en vragen delen omtrent jouw kind dat intensieve zorg nodig heeft? Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) organiseert (online)…

Lees Meer

MATP leskaart beschikbaar

Motor Activity Training Program (MATP) is een internationaal sport- en beweegprogramma dat ontwikkeld is voor mensen met een zeer ernstige…

Lees Meer

Zorgbonus nu ook voor PGB zorgverleners, maar niet voor familie

In de eerste coronagolf in 2020 is een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgverleners. Het kabinet heeft op verzoek van de…

Lees Meer

Reactie EMB Nederland op discussienota Zorg voor de toekomst

Vanaf 14 december tot en met 31 januari kan gereageerd worden op de discussienota van het Ministerie van VWS 'Zorg…

Lees Meer

Volwassen broers en zussen in beeld!

Ben jij een broer of zus van iemand met een zeer ernstige verstandelijke beperking? Is hij/zij ouder dan 30 jaar?…

Lees Meer

MensenMensen – Aflevering – 02: Wat als ik het niet meer kan? online

Vijf organisaties te weten EMB Nederland, vASN, KansPlus, Sien en NetwerkRondom hebben samen een podcastserie laten maken over het leven…

Lees Meer

Project ‘Contact in coronatijd’ bijna van start! Help je mee?

Door het coronavirus gebruiken bewoners van woonlocaties nu vaker digitale manieren om contact te hebben met hun familie en vrienden…

Lees Meer
EMB Nederland

Ouders gezocht die mee willen doen aan vervolgonderzoek over zelfbepaling

U bent betrokken bij de zorg van een kind, jongere of volwassene met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (vaak…

Lees Meer

Nieuwe medewerker EMB Nederland

Met ingang van 1 januari jongstleden is Han Mennen aangenomen als medewerker van EMB Nederland. Han zal met name de…

Lees Meer

Podcast EMB Nederland

Vijf organisaties te weten EMB Nederland, vASN, KansPlus, Sien en NetwerkRondom hebben samen een podcastserie laten maken over het leven…

Lees Meer
Magnus en Tycho

Leven in kwaliteit, sterven in kwaliteit

Paula en Magnus krijgen in 2006 hun eerste kind, Tycho. Tycho is een bijzonder kind. De wijnvlek op zijn hoofd…

Lees Meer

Congres Volwaardig leven op 24 en 25 november 2020 (online)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert dit online congres Volwaardig leven op 24 en 25 november, met presentator…

Lees Meer

Vacature | Webredacteur gezocht (vrijwilliger, 4-8 uur p.w.)

Ben je handig met Wordpress en kun je goed schrijven? Wil je iets betekenen voor mensen met een handicap? Dan…

Lees Meer

Meer samenspraak in de gehandicaptenzorg nodig over coronamaatregelen

Uit een enquête die is uitgevoerd door KansPlus en de LFB, in samenwerking met Ieder(in), blijkt dat mensen met een…

Lees Meer

Uitnodiging voor onderzoek naar zelfbepaling bij mensen met EMB

De Academische Werkplaats leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) doet een onderzoek, waarbij de zelfbepaling bij mensen met een ernstige…

Lees Meer
WAB en PGB

Gevolgen WAB voor mensen met een persoonsgebonden budget

Op 1 januari 2020 is de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans' (WAB) ingegaan. Deze wet maakt de verschillen tussen vaste en…

Lees Meer

Nieuwe regels en tarieven voor PGB in de Wlz

De regels voor het pgb in de Wlz zijn vastgelegd in de Regeling langdurige zorg (Rlz). Per 1 juli 2020…

Lees Meer

Tientallen kinderen te laat behandeld door coronacrisis, sommigen ernstig ziek

Tientallen kinderen hebben gezondheidsschade opgelopen omdat ze door de coronacrisis te laat door een arts werden behandeld. Terwijl op de…

Lees Meer

Versoepeling coronamaatregelen en PGB

De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang…

Lees Meer

Samen naar School: “het moet normaal zijn dat iedereen in zijn eigen buurt naar school kan”

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een…

Lees Meer

Kies nu voor jouw vereniging!

Alle leden van voorheen BOSK hebben deze maand een mail of brief ontvangen om aan te geven van welke vereniging(en)…

Lees Meer

Mondkapje niet verplicht voor mensen met EMB in openbaar vervoer

Op deze website en Facebook is eerder bericht dat vervoerders weigeren om jongeren en volwassenen met EMB te vervoeren naar…

Lees Meer

Enquête Ieder(in): de coronacrisis voor mensen met een beperking nog lang niet voorbij

Iedereen in Nederland lijkt klaar te zijn met corona en wil weer normaal doen. Toch is er een grote groep…

Lees Meer

Uitnodiging: Luisteren naar andere ouders met een zorgintensiever kind

Ben je ouder van een zorgintensiever kind? Heb je vragen over de zorg voor je kind in corona tijd en…

Lees Meer

Coronamaatregelen voor houders van een pgb verlengd tot 1 juli

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coronamaatregelen voor houders van een persoonsgebonden budget met een maand verlengd.…

Lees Meer

Coronamaatregelen budgethouders verlengd tot en met 30 juni

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de coronamaatregelen voor houders van een persoonsgebonden budget met een maand verlengd.…

Lees Meer

Standpunt bestuur over heropenen dagbesteding en vervoer

Eerder heeft het bestuur op de website en via de nieuwsbrief zijn standpunt gegeven over de maatregelen in verband met…

Lees Meer

Doe mee aan het onderzoek: Hoe wordt uw leven weer leefbaar?

Premier Rutte heeft de laatste weken versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met de wensen en…

Lees Meer

COVID-19 en kinderen met een verstandelijke beperking

Op 15 mei kwam het Outbreak Management Team (OMT) weer bijeen. Károly Illy, voorzitter van de NVK en het NVK-COVID-19-team…

Lees Meer

Oproep VGN aan Kamer: Vervoer cruciale randvoorwaarde voor opstarten dagbesteding

Op woensdag 20 mei vond er opnieuw een plenair debat plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In een brief…

Lees Meer

Uitnodiging ALV’s van SBH Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland en CP Nederland

In deze coronatijden gaat alles door, maar op een andere manier. Zo ook de algemene ledenvergadering (ALV) die elke vereniging…

Lees Meer

Programma Volwaardig Leven

Het programma Volwaardig Leven heeft als doel samen met betrokken partijen de gehandicaptenzorg en complexe zorg passender te maken en…

Lees Meer

Meldpunt voor goede toegankelijkheid in de anderhalvemetersamenleving

Het College voor de rechten van de mens heeft het meldpunt Goed Toegankelijk (nieuw venster) geopend. Door de coronamaatregelen ervaren…

Lees Meer

Deel je ervaringen met zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

Ben je nauw betrokken bij iemand met een verstandelijke beperking die probleemgedrag heeft laten zien? Hoe is toen gezocht naar…

Lees Meer

Bespreek duivelse dilemma’s in de gehandicaptenzorg door corona samen met ouders

EMB Nederland is zich bewust dat de genomen maatregelen vanwege covid 19 zorgverleners voor zware dilemma’s plaatst. Maar het mag…

Lees Meer

Kamerdebat over versoepeling coronamaatregelen, waaronder bezoekregeling

Op 6 mei kondigde minister-president Rutte de eerste grote versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Het Kamerdebat op 7 mei ging…

Lees Meer

Mensen met beperking weer hulpbehoevend en geïsoleerd door coronacrisis

De kappers en de scholen gaan weer open en het openbaar vervoer en de terrasjes bereiden zich voor op de…

Lees Meer

Belangenorganisaties aan Tweede Kamer: bepleit maatwerk COVID-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Bij de Covid-19 maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking wordt vooral uitgegaan van het medisch perspectief en worden alle…

Lees Meer
Coronavirus

Jet Bussemaker (RVS) pleit voor voorzichtig openstellen van instellingen

Al weken zijn de deuren van verzorgingshuizen in Nederland gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tegelijkertijd…

Lees Meer

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde geeft update standpunten coronavirus

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft een update van het NVK-standpunt Het coronavirus en kinderen en van het document Het…

Lees Meer

Een pluim voor Zorgverzekeraars Nederland

Vorige week berichtte EMB Nederland dat zij aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een paarse krokodil (digitaal) wilde uitreiken. Dit omdat ZN…

Lees Meer
Even lekker de buitenlucht in

EMB Nederland in NRC: geen garantie terugkeer naar zorginstelling is “onmenselijk”

Er is onrust en verontwaardiging onder mensen die een meervoudig beperkte cliënt vanwege de coronacrisis uit een zorginstelling hebben gehaald.…

Lees Meer

Vrijstelling eigen bijdrage Wmo

Minister De Jonge van VWS heeft de kamer in een brief laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van…

Lees Meer

Uitnodiging: video call voor leden van EMB Nederland | vrijdag 24 april, 19.30-20.30 uur

Vanwege het succes van de eerste video call organiseert EMB Nederland op vrijdagavond 24 april opnieuw een digitaal spreekuur. Deel…

Lees Meer

Bereikbaarheid Landelijk bureau in verband met Coronavirus

We houden ons aan alle maatregelen en adviezen rond het Coronavirus. De medewerkers van het Landelijk bureau werken tot en…

Lees Meer

“Coronapatiënten geen effect op beschikbare bedden kinder-IC”

Meervoudig beperkte kinderen worden niet zieker van het coronavirus dan van een ander luchtwegvirus, zegt Károly Illy van de Nederlandse…

Lees Meer

PGB: extra budget mogelijk bij meer kosten door Corona

Voor budgethouders die extra kosten maken vanwege corona is er nu een mogelijkheid om extra budget aan te vragen bij…

Lees Meer

Maak een virtuele voorjaarswandeling door de natuur!

Maak een virtuele wandeling door de natuur als je nu niet naar buiten kan en toch het voorjaar naar binnen…

Lees Meer

Aanvraagformulier Toeslag Corona

Heb je thuis vervangende en/of extra zorg nodig als gevolg van de coronacrisis? Dan heb je recht op vergoeding van…

Lees Meer

Folder in eenvoudige taal over bezoekregeling en Corona

Het Ministerie van VWS heeft een folder in eenvoudige taal gepubliceerd over bezoekregeling met betrekking tot Corona. Lees Coronavirus en…

Lees Meer

Per Saldo: “houding zorgkantoren en zorgverzekeraars een schande”

Het ministerie van VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars lukt het niet om in deze Coronacrisis met de noodzakelijke oplossingen voor 130.000…

Lees Meer

Stuur een gratis kaartje

De wereld van mensen met een handicap is vaak al klein, door het coronavirus is die nóg kleiner. Familie en…

Lees Meer

Grote gezondheidsrisico’s voor PGB-houders door gebrek aan beschermingsmiddelen in coronacrisis

“Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) staan achteraan in de rij voor materialen en beschermingsmiddelen”, ziet Aline Molenaar. Als directeur…

Lees Meer

Advies VGN over bezoekregeling en naar huis gaan

De gehandicaptenzorg kent veel verschillende woon- en verblijfsvormen. Ook de populatie bij de zorgaanbieders is zeer divers en de risicoprofielen…

Lees Meer

Coronaklussen

Heb je een klus waar je niet aan toe komt of die je zelf niet kunt doen vanwege gebrek aan…

Lees Meer

De complexe zorg thuis voor EMB-kinderen komt in de knel

EMB Nederland is zeer teleurgesteld dat er verzuimd wordt maatregelen te nemen voor de complexe zorg die thuis aan ernstig…

Lees Meer

Uitzending Hart van Nederland over de gehandicaptenzorg thuis

Vanavond besteedt Hart van Nederland in de vroege editie om 17.50 uur aandacht aan de gehandicaptenzorg thuis. Het coronavirus beïnvloedt…

Lees Meer

Enquête gevolgen corona-virus

De gevolgen van het corona-virus zijn groot. Vooral ook voor ouders met kinderen die ernstig meervoudig beperkt zijn. Het programma…

Lees Meer

Project Wij zien je Wel wordt verlengd

Het programma Wij zien je Wel wordt voortgezet tot eind 2021. Dat kondigde Minister van VWS De Jonge aan tijdens…

Lees Meer

EMB Nederland lid van Ieder(in)

Maandag 9 maart 2020 heeft het bestuur van Ieder(in) de lidmaatschapsaanvraag van EMB Nederland besproken en goedgekeurd. Bij de eerstvolgende…

Lees Meer

Nieuwe datum EMB congres : 5 november 2020

Het bestuur van Platform EMG heeft besloten om het EMB congres te verplaatsen naar donderdag 5 november 2020. De reden…

Lees Meer

26 september: bijeenkomst Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?

De bijeenkomst van 21 maart gaat niet door en wordt verplaatst naar 26 september vanwege het coronavirus. ‘Wie zorgt er…

Lees Meer

‘Als Daan blij is word ik daar ook blij van’

Daan (18) en Gijs (11) zijn de zonen van Paul en Jacomien Wolfkamp. Daan is door herseninfarcten na zijn vroeggeboorte…

Lees Meer

Informatiemarkt over wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

Wonen is een recht voor iedereen! Ook voor mensen met een verstandelijke beperking! Maar juist voor deze mensen is het…

Lees Meer

Wat komt er in het verkiezingspamflet voor 2021? Vul de enquête in!

Maart 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer. Ieder(in) wil dat politieke partijen veel meer aandacht besteden aan…

Lees Meer

Liz Voortgezet Onderwijs (VO) klas in 2020-2021 van start

In samenwerking met een reguliere VO School in Nijmegen zal Stichting Liz een VO klas opstarten voor jongeren vanaf 12…

Lees Meer
EMB Nederland

EMB Nederland: kies er voor om curator te worden, met twee personen

Door Geert Benjamins EMB Nederland krijgt steeds vaker de vraag waar men het beste voor kan kiezen. Nu in het…

Lees Meer

Annabel heeft vaak grote zorgen om gehandicapt zusje: ‘Last van hoofdpijn en concentratie’

Hoofdpijn, buikpijn en moeite met concentreren. Het langdurig ziek zijn van een familielid heeft vaak een enorme impact op de…

Lees Meer

Project over belang samenspeelplekken en inclusief spelen

Miranda Leewis is vrijwilliger bij EMB Nederland en heeft inclusie hoog in haar vaandel staan. Lokaal heeft zij een mooi…

Lees Meer

Oplossingen problemen hulpmiddelen

Met een actieplan en landelijke afspraken is vastgelegd hoe de grote problemen met hulpmiddelen moeten worden opgelost. Tv-programma Kassa heeft…

Lees Meer
Copyright NOS.nl

Mantelzorgers onder druk: ‘Als we op vakantie gaan, wordt het pas echt zwaar’

Mantelzorg betekent voor Marieke Schol een leven met heel veel druk. "Als iedereen elkaar een fijne vakantie wenst, haal ik…

Lees Meer

Klas op Wielen presenteert onderzoek naar ABR

De Klas op Wielen in Alkmaar heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR). De resultaten…

Lees Meer

Cliëntondersteuners moeten onafhankelijk en levensbreed kunnen werken

Cliëntondersteuners onderscheiden zich van alle andere sociale professionals door twee unieke eigenschappen: ze zijn onafhankelijk en ze werken ‘levensbreed’. Die…

Lees Meer

EMB Nederland op Radio 1 over de problematiek van EMB & Onderwijs

Meer dan 60 procent van de kinderen met een meervoudige beperking volgt geen onderwijs, blijkt uit een enquête van Reporter…

Lees Meer

Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen: vraag cliënt centraler, nu de nog de uitvoering

Het bestuur van de vereniging EMB Nederland heeft de laatste maanden meegewerkt aan het tot stand komen van het actieplan…

Lees Meer

Campagne gestart om bekendheid van cliëntondersteuners te vergroten

Mensen die vastlopen in het zorgsysteem kunnen aankloppen bij een cliëntondersteuner. Maar lang niet iedereen weet dat die bestaat. Een…

Lees Meer

Zorgkantoren en gemeenten starten campagne om cliëntondersteuning bekender te maken

Zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning willen de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten. Daarom starten zij vandaag samen de…

Lees Meer
handicap en samenleving

In Nieuwsuur: jeugdorkest van kinderen met en zonder beperking

In Nederland willen we dat iedereen meetelt. Maar mensen met een beperking vallen nogal eens buiten de boot. Gehandicapten vinden…

Lees Meer
logo's kans plus en zorgondersteuning plus

Voorlichting op scholen en kinderdagcentra voor ouders over de zorg

Ouders hebben vaak het idee dat zij van het kastje naar de muur wordt gestuurd als zij zorg en ondersteuning…

Lees Meer

Voorstelling over leven met kind met voortdurende zorg

In de theatervoorstelling 'Lastige Ouders' wordt je meegenomen in hoe het is om met een kind te leven dat voortdurende…

Lees Meer

Meld problemen met de Zvw en Wlz

Oproep aan alle ouders van zorgintensieve kinderen: meld de problemen die je ondervindt in de Zvw en de Wlz. De…

Lees Meer

Subsidie toegekend! Effectiviteit van slim incontinentiemateriaal

Goed nieuws! ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie,  heeft besloten om onze subsidievraag binnen het programma ‘Goed Gebruik…

Lees Meer

Theatervoorstelling Lastige ouders

Als onderdeel van het programma Volwaardig Leven biedt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport op verschillende plaatsen in Nederland de…

Lees Meer

Landelijk bureau EMB Nederland verhuist / landelijk bureau dicht tot en met 3 januari

Het landelijk bureau van de vier nieuwe verenigingen gaat per 19 december 2019 verhuizen naar een nieuw kantoor, vlakbij het…

Lees Meer

Onderzoek naar zelfbepaling bij mensen met (Z)EVMB – doe mee

Onderzoeksnetwerk 'Samen Kunnen Kiezen' zoekt uit hoe je mensen met verstandelijke beperkingen en hun naasten leert om meer hun eigen…

Lees Meer
Johannes Verheijden

Johannes Verheijden neemt na ruim 18 jaar afscheid

Ik ben een slechte in afscheid nemen. Toch, is het precies dat wat ik per 1 januari 2020 ga doen.…

Lees Meer
Even lekker de buitenlucht in

Nederland krijgt onvoldoende voor de positie van mensen met een beperking

De positie van mensen met een beperking in Nederland is verslechterd. Het land krijgt een onvoldoende in een rapport dat…

Lees Meer
Laura MVO

Deeltijdverblijf in de Wet langdurige zorg eenvoudiger in 2020

Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Nu hebben (ouders van) cliënten de keuze tussen thuis…

Lees Meer
moeder met zoon in rolstoel zitten thuis aan tafel

Zorg van gemeenten steekt slecht af bij medische zorg

Mensen met een beperking zijn doorgaans tevreden over de zorg die ze krijgen van hun  huisarts, specialist of fysiotherapeut. Het…

Lees Meer
maatwerkvoorziening-wmo-badkamer

Gemeente mag mensen niet dwingen te lenen voor noodzakelijke woningaanpassing

Een gemeente weigerde een aanvraag voor een maatwerkvoorziening van een vrouw met een ernstig fysieke beperking. Reden: het betrof een…

Lees Meer
Logo het sprekend boek

Het Sprekend Boek

Heb jij een lichamelijke handicap of heb je een kind met een beperking? Dan is het Sprekend Boek vast iets…

Lees Meer
Op pad in het park

Minister VWS lanceert Actieplan Hulpmiddelen

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis. Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in…

Lees Meer
EMB academische werkplaats

Academische Werkplaats EMB

De Academische Werkplaats EMB wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen…

Lees Meer
Een handicap of niet - spelen is belangrijk voor ieder kind

Gehandicapte kinderen hebben nog steeds veel te weinig speelplekken

Er moet veel meer haast gemaakt worden met de aanleg van speeltuinen die ook geschikt zijn voor gehandicapte kinderen. Die…

Lees Meer
Stempel van de Staten-Generaal

5 miljoen euro extra voor leerlingen met ernstige meervoudige beperking

Het kabinet stelt vanaf 2020 €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige…

Lees Meer

EMB Nederland geeft signaal af aan VWS voor het toekenningsbeleid voor Meerzorg (en PAB) bij meerdere zorgkantoren

EMB Nederland ontvangt uit meerdere hoeken verontrustende berichten over een nieuwe regel die toegepast wordt door zorgkantoren bij de toekenning…

Lees Meer

Terugblik Symposium ‘Samen beslissen in onzekerheid’

Op 2 oktober 2019 organiseerde Prinsenstichting het symposium 'Beslissen in onzekerheid' over de medische besluitvorming bij ernstig meervoudig beperkte kinderen…

Lees Meer
EMB Nederland

Mededeling van EMB Nederland over gesprek met ministerie van VWS

Het bestuur van EMB Nederland heeft op 25 september een gesprek gevoerd op het ministerie van VWS. Pensioen en werkloosheidsregeling…

Lees Meer
iederin

Geen huisarts voor mensen met een beperking

De toestand in de huisartsenzorg is alarmerend. Duizenden mensen met een beperking hebben geen huisarts of dreigen deze kwijt te…

Lees Meer
Groei is een centraal thema in deze editie van VROEG

Groei centraal in herfsteditie VROEG

De herfsteditie 2019 van VROEG is uit met als thema groei. Elke keer weer blijkt dat het belangrijk is om…

Lees Meer

AVG-arts en specialist ouderengeneeskunde in basispakket

In de troonrede is bekend gemaakt dat de AVG arts en de specialist ouderengeneeskunde vanaf 2020 in het basispakket komen.…

Lees Meer

Miljoenennota: meer aandacht voor mensen met een beperking

Waardevol werk, goede opleidingen, een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en goed wonen en toegankelijke zorg zijn onderwerpen die in de Miljoenennota…

Lees Meer
EMB Nederland

EMB Nederland reageert op de toelichtingsbrief pgb-tarieven van minister De Jonge

Het bestuur van EMB Nederland heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamercommissie van VWS over de hoogte van de…

Lees Meer

Symposium Beslissen in onzekerheid

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert Prinsenstichting het symposium 'Beslissen in onzekerheid' over de medische besluitvorming bij ernstig meervoudig beperkte…

Lees Meer
Kanjers in de keuken

Kanjers in de keuken

Ben jij een Kanjer In de Keuken (KIK)? Voor een jongere met een ernstige motorische en/of meervoudige beperking is een…

Lees Meer

Oproep ouders volwassen kinderen met ZEVMB

Ben je ouder van een volwassen kind met ZEVMB ((zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen)? Werk dan mee aan een…

Lees Meer
In Oostenrijk de sneeuw in met Winterweek

Winterweek 2020

Samen genieten van een fantastische wintersportvakantie? Dat kan tijdens de Winterweek! Skiën, langlaufen, sleeën, snowboarden of bi-uniquen: alles is mogelijk.…

Lees Meer

Ik kan er toch niet omheen!

''Rebecca, wat is er nou precies met je aan de hand?'' Het aantal keer dat ik die vraag heb gehad…

Lees Meer

Je kunt meer dan je denkt

Zo! Dat was de Langste Dag Challenge van 2019! 300 prachtige kilometers rond de provincie Noord-Holland in één dag om…

Lees Meer
de algemene ledenvergadering van EMB Nederland

Verslag ALV EMB Nederland

Op 13 mei vond de eerste Algemene Ledenvergadering van EMB Nederland plaats. De plannen werden zeer positief ontvangen en het…

Lees Meer
Back To Top