Ga naar hoofdinhoud

Samen bereik je meer

EMB Nederland werkt samen met andere organisaties aan oplossingen voor vragen van mensen met EMB en hun naasten. We zoeken de juiste partner bij ieder project. En staan open voor vragen van derden om samen verbeteringen in het leven van mensen met EMB en hun naasten te verkennen.

Samen met de volgende partijen heeft EMB Nederland mooie projecten opgepakt en afgerond.
Heb jij een idee voor een samenwerking?

Koepelorganisatie Ieder(in)

Ieder(in) behartigt de belangen van alle mensen met een beperking in Nederland. EMB Nederland schuift geregeld aan om de belangen van mensen met EMB en hun naasten onder de aandacht te brengen en de politieke discussies op tafel te krijgen. We werken bijvoorbeeld samen aan digitale inclusie. Omdat het web voor iedereen toegankelijk moet zijn, is het van belang om te weten wat mensen met EMB daarvoor nodig hebben.

Belangenverenigingen en -netwerken zoals KansPlus, Sien, Spierziekten Nederland

Veel problemen rond de paarse krokodillen van de zorgwetten of rond inclusiviteit zijn vaak diagnose-onafhankelijk. We halen input op bij jullie, mensen met EMB en naasten, en combineren dat met de input die onze samenwerkingspartners ophalen bij hun achterban. We bundelen de krachten. Dit gezamenlijk optreden geeft belangenbehartiging meer kracht.

Kennisnetwerken zoals Platform EMG, Academy Het Dorp en Wegwijzer EMB

Nergens is zoveel kennis van mensen met EMB als bij de mensen die er mee leven. Samen met kennisnetwerken onderzoeken we hoe we deze ervaringskennis kunnen inzetten om de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun naasten te verbeteren. Samen met de kennisnetwerken stellen we een onderzoeksagenda op en gaan we in gesprek hoe we de inzet en kennis van ervaringsdeskundigen meer kracht kunnen geven.

Samen met onze partners willen we informatie toegankelijk maken en beschikbaar stellen

Home – Platform EMG

Duurzame en schaalbare technologieën voor de zorg – Academy Het Dorp

Wegwijzer EMB (wegwijzer-emb.nl)

Innovatieve bedrijven als Social Envoy

Soms komen er pareltjes van projecten voorbij. Kleine projecten met een enorme impact. ‘Klein geluk’ is zo’n project. Klein geluk is een dialoog waarin we samen op zoek gaan naar de manier waarop we het leven van mensen met EMB maar ook dat van hun naasten kunnen verbeteren. Samen met Social Envoy zijn we dit traject gestart. Soms is een ‘buitenstaander’ nodig om mee te kijken naar innovatieve manieren om de mogelijkheden te benutten.

Communities zoals ToegankelijkDagjeUit en Netwerk voor ouders van kinderen met EMB

Ontmoeten is een belangrijk element in ieders leven. Het uitwisselen van ervaringen en lotgenotencontact zijn manieren om verhalen te delen. En met het delen van de verhalen ontstaan nieuwe inzichten en zelfs vriendschappen. Voor EMB Nederland is ontmoeten ook de manier om te horen wat er speelt, waar jullie willen dat we aandacht aan schenken, voor op de barricade springen. We organiseren ontmoetingen met communities zoals Netwerk voor Ouders van kinderen met EMB of ToegankelijkDagjeUit.

Universiteiten zoals de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam

Soms is een wetenschappelijke onderbouwing onder vragen die spelen nodig om de aandacht van de politiek en de media te krijgen. Daarom werken we met Universiteiten samen aan onderzoek en roepen we mensen met EMB en hun naasten op om hun kennis in te zetten voor onderzoeksdoeleinden. Ervaringsdeskundigheid in combinatie met wetenschappelijke onderbouwing geeft meer inzicht waar de oplossing kan liggen.

Lidmaatschap Community Toegankelijke Recreatie

Back To Top