skip to Main Content

Petitie passend onderwijs

In Nederland kunnen 10.000 kinderen met een handicap niet naar school. Er is voor hen geen passende plek in ons onderwijssysteem. Deze kinderen missen niet…

Lees meer

Jaarverslag EMB Nederland 2020

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 14 juni ongstleden heeft de vergadering het jaarverslag 2020 definitief vastgesteld. In dit verslag legt het bestuur verantwoording af…

Lees meer
Back To Top